Institut klinické a experimentální medicíny

Základní informace


Úřední název

Institut klinické a experimentální medicíny

IČO

00323001

DIČ

CZ00023001

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 261365004

WWW

ikem.cz

E-mail

lubomir.matena@ikem.cz

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Krč

Ulice

Vídeňská

Číslo popisné

1958

Číslo orientační

9

PSČ

14021

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ01

Bankovní spojení


Název účtu

Institut klinické a experimentální medicíny

Číslo účtu

126005018

Kód banky

0300

IBAN

CZ55 0300 0000 0001 6024 3001

SWIFT

CEKOCZPP

Hlavní předmět činnosti


Zdravotnictví