Severočeské doly a.s.

Základní informace


Úřední název

Severočeské doly a.s.

IČO

49901982

Právní forma organizace

Akciová společnost

Telefon

+420 678564523

E-mail

kristyna.hruskova@cez.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/SD

Datum vytvoření profilu v NEN

20. 02. 2016 20:35

Evidenční číslo profilu ve VVZ

123456

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

Multiprofil skupiny ČEZ

Adresa multiprofilu

https://nen-ref.nipez.cz/profil/TAS

Sídlo/místo podnikání


Obec

Chomutov

Část obce

Chomutov

Ulice

Boženy Němcové

Číslo popisné

5359

PSČ

43001

Stát - kód

CZ