TESCO SW a.s. (podpora)

Základní informace


Úřední název

TESCO SW a.s. (podpora)

IČO

25892533

Právní forma organizace

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 587333333

E-mail

alice.balunova@tescosw.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Obrana

Ano

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/Podpora_multi

Datum vytvoření profilu v NEN

06. 09. 2016 11:03

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2021-010422

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

test33

Adresa multiprofilu

https://nen-ref.nipez.cz/profil/test33

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

Část obce

Hodolany

Ulice

Tř. Kosmonautů

Číslo popisné

1288

Číslo orientační

1

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071

Seznam e-tržišť zadavatele


testtestttest
e-tržiětětesttest

Další informace


Text
Internetová adresahttps://portalnen.nipez.cz/ref/

Informace o neaktivních profilech zadavatele


archivní profil - nen.nipez.cz/profil
řčtgřgtrgt28. 09. 202228. 09. 2022