Klára 01

Základní informace


Úřední název

Klára 01

IČO

25892533

Právní forma organizace

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 775963852

E-mail

klara@g.com

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Česká republika

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/Klara01

Datum uveřejnění ve VVZ

24. 08. 2018 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

24. 08. 2018 13:15

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2018-9651236

Sídlo/místo podnikání


Obec

Olomouc

PSČ

77900

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ071