Chantry

Základní informace


Úřední název

Chantry

IČO

75621232

Právní forma organizace

Příspěvková organizace

Telefon

+420 766543215

E-mail

tvoje@mama.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ne

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen-ref.nipez.cz/profil/Chantry

Datum uveřejnění ve VVZ

21. 09. 2023 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

17. 03. 2023 10:00

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z4645-615645

Multiprofil

Ano

Název multiprofilu

TESCO

Adresa multiprofilu

https://nen-ref.nipez.cz/profil/tesco

Sídlo/místo podnikání


Obec

Orlais

PSČ

79565

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ