NEN Portal

The National Electronic Tool (NEN) is a complex electronic tool for administration, public procurement and concessions in all categories of public procurement and in all categories of contracting authorities, including sectoral. NEN supports all range of computerization from the register of public procurement to fully electronic procedures.

NEN will allow interconnection with internal systems of contracting authorities and suppliers or e-Government systems in the Czech Republic. It will fully support planning activities as it will often be used for public procurement under long-term investment projects.

The National Electronic Tool - Reference Environment (NEN-REF) - this is a test environment where potential suppliers and contracting authorities are testing the awarding of public procurement. The NEN-REF environment is the same as the official environment, but contracts do not have any legal effect.

NEN REF- allows a submission to test procurement procedures.

Operating information

Certifikace prostředí NEN

Vážení uživatelé,

v návaznosti na naši zprávu zaslanou dne 12. března 2019 bychom Vás chtěli touto cestou informovat o znovu získání certifikátu prostředí pro NEN podle vyhlášky o certifikaci elektronických nástrojů (vyhláška č. 260/2016 Sb.).

Certifikát prostředí byl získán ke dni 25. 3. 2019 a platí do 24. 3. 2022.

Certifikace prostředí kontroluje, že podmínky provozu odpovídají požadavkům vyhlášky. Kontroluje se tak například řízení aktiv a rizik, řízení lidských zdrojů, pravidla interního auditu. Jedním z hlavních bodů byly podrobné rozbory nápravných opatření po nastalé události ze dne 15. 2. 2019.

Jednotlivé funkce systému nebyly ovlivněny a jejich certifikace nebyla ohrožena.

Certifikát prostředí naleznete zde.

Správce NEN

full text Certifikace prostředí NEN »
load older Operating information »

News

Aktualizace Provozního řádu

Vážení uživatelé,  


v části „Informace pro uživatele“ došlo k aktualizaci Provozního řádu pro Rutinní provoz.   

Aktualizované byly kapitoly:

2.3.3. upraveny definice el. podpisů

6.2.1. přidány podporované formuláře pro VVZ

9.1. přidány HW a SW nároky na NEN ve verzi HTML5

9.2.2. přidáno doporučení pro zadavatele k ověření funkčnosti šifrovacího klíče 

full text Aktualizace Provozního řádu »
load older News »

Actual tender procedures

Tender procedures in which new events were published in the NEN Journal (publication of tender documentation, publication of explanations of the tender documentation, etc.) will be displayed here. Records are arranged according to when a new event was last published for a particular tender procedure and from the latest record to the oldest. By selecting a record, the user will be taken to details of the tender procedure within the contracting authority's profile. Tender procedures implemented in the NEN system are monitored.

DETAILSYSTEM NUMBERCONTRACTING AUTHORITYNAMETYPE OF TENDER PROCEDURESTATUSDATE OF LAST PUBLICATION
Detail »N006/19/V00008937TESCO SW a.s.UV_18.4.2019Uzavřená výzvaZadán18. 4. 2019 14:52:15
Detail »N006/19/V00008944HVJednací řízení s uveřejněním - HV, 18.4Jednací řízení s uveřejněnímNeukončen18. 4. 2019 14:01:34
Detail »N006/19/V00007526Boris RyšavýEÚ test AZjednodušené podlimitní řízeníNeukončen18. 4. 2019 11:29:43
Detail »N006/19/V00008910TESCO SW a.s.zk_ABOtevřená výzvaZadán18. 4. 2019 9:30:46
Detail »N006/19/V00008925HVNadlimitní VZ - HV, 17.4Otevřené řízeníNeukončen17. 4. 2019 14:33:28
Detail »N006/19/V00008914Zadavatelská školící, s.p.DrtickoOtevřená výzvaZadán17. 4. 2019 14:14:09
Detail »N006/19/V00008912Zadavatelská školící, s.p.Název_LB_LBOtevřená výzvaZadán17. 4. 2019 14:07:38
Detail »N006/19/V00008920statutární město HavířovVZ testovací terminályOtevřená výzvaNeukončen17. 4. 2019 13:39:30
Detail »N006/19/V00008922HVPodlimitní VZ - HV, 17.4Otevřené řízeníNeukončen17. 4. 2019 13:33:10
Detail »N006/19/V00008921ZadavatelSabHellZakázkaTestOtevřená výzvaNeukončen17. 4. 2019 13:23:08
display all »