User manuals

01. (NOVÁ VERZE – HTML5) - příručka pro zadavatele. (pdf, 9 MB)

Nový portál zadavatele - kompletní přehled.03. Registrace zadavatele a dodavatele, správa organizace a osob (zip, 2 MB)

Postup při registraci subjektu do NEN, registrace do NEN pro dodavatele a zadavatele, registrace a správa organizace a osob zadavatele


04. Zjednodušený průchod NEN (zip, 6 MB)

Zjednodušený průchod NEN06. Základní informace o NEN a seznámení s uživatelským prostředím (zip, 17 MB)

Základní chrakteristika NEN, uživatelské rozhraní NEN, úvod do NEN pro zadavatele, profil zadavatele NEN, pracovní deska zadavatele, informační deska NEN, elektronický katalog, administrace ZP v NEN, postup návrhu uživatelských sestav v NEN, návod pro aktualizaci parametrizace finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu


07. Úkony zadavatele v NEN (pdf, 3 MB)

Úkony zadavatele v NEN


08. Postupy pro řízení dle ZZVZ založené s průvodcem (zip, 47 MB)

JŘBÚ, JŘSÚ bez uveřejnění, koncesní řízení, otevřené řízení, parametrizace e-aukce, řízení o inovačním partnerství, řízení se soutěžním dialogem, řízení ve zjednodušeném režimu, soutěž o návrh, systém kvalifikace, užší řízení, zjednodušené podlimitní řízení


09. Postupy pro VZMR založené s průvodcem (zip, 5 MB)

Otevřená a uzavřená výzva, přímé zadání11. Rámcové dohody a DNS (zip, 10 MB)

Rámcová dohoda (případně smlouva), dynamický nákupní systém
14. Připojení individuálního elektronického nástroje (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN (zip, 1 MB)

Metodika IEN v1.5, technická specifikace WS IEN v1.4 včetně možnosti připojení elektronických tržišť


15. Import profilu zadavatele do NEN (zip, 646 kB)

Import profilu zadavatele do NEN


16. Napojení spisové služby k NEN (zip, 2 MB)

Připojení spisové služby k NEN


17. Příručka pro dodavatele a externí administrátory (zip, 5 MB)

První kroky dodavatele v NEN, dodavatel, externí administrátor


18. Předběžná třžní konzultace + Informace o trhu (pdf, 1 MB)

Předběžná třžní konzultace + Informace o trhu (Silverlight)


19. User Manuals/Uživatelské příručky(EN) (zip, 10 MB)

Manuals for suppliers including registration, first steps in NEN, how to submit a bid and technical requirements. Manuály (EN) pro dodavatele obsahující registraci, první kroky v systému, podání nabídky a technické požadavky systému.21. Archiv_1.část (zip, 100 MB)

Obsahuje uživatelské příručky, které již byly zneplatněny a nahrazeny novějšími verzemi.


22. Archiv_2.část (zip, 101 MB)

Obsahuje uživatelské příručky, které již byly zneplatněny a nahrazeny novějšími verzemi.