User manuals

01. Základní informace o NEN a seznámení s uživatelským prostředím (zip, 19 MB)

Základní chrakteristika NEN, uživatelské rozhraní NEN, úvod do NEN pro zadavatele, profil zadavatele NEN, pracovní deska zadavatele, informační deska NEN, elektronický katalog, administrace ZP v NEN, postup návrhu uživatelských sestav v NEN, návod pro aktualizaci parametrizace finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu


02. Postupy pro řízení dle ZZVZ založené s průvodcem (zip, 47 MB)

JŘBÚ, JŘSÚ bez uveřejnění, koncesní řízení, otevřené řízení, parametrizace e-aukce, řízení o inovačním partnerství, řízení se soutěžním dialogem, řízení ve zjednodušeném režimu, soutěž o návrh, systém kvalifikace, užší řízení, zjednodušené podlimitní řízení


03. Postupy pro VZMR založené s průvodcem (zip, 5 MB)

Otevřená a uzavřená výzva, přímé zadání


04. Zjednodušený průchod NEN + Evidence ZP (zip, 6 MB)

Zjednodušený průchod NEN + Evidence zadávacího postupu


05. Rámcové dohody a DNS (zip, 7 MB)

Rámcová dohoda (případně smlouva), dynamický nákupní systém07. Úkony zadavatele v NEN (zip, 2 MB)

Úkony zadavatele v NEN


08. Příručka pro dodavatele a externí administrátory (zip, 5 MB)

První kroky dodavatele v NEN, dodavatel, externí administrátor


09. Registrace zadavatele a dodavatele, správa organizace a osob (zip, 4 MB)

Postup při registraci subjektu do NEN, registrace do NEN pro dodavatele a zadavatele, registrace a správa organizace a osob zadavatele11. Napojení spisové služby k NEN (zip, 2 MB)

Připojení spisové služby k NEN13. Připojení individuálního elektronického nástroje (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN (zip, 1 MB)

Metodika IEN v1.5, technická specifikace WS IEN v1.4 včetně možnosti připojení elektronických tržišť


14. Import profilu zadavatele do NEN (zip, 813 kB)

Import profilu zadavatele do NEN16. Archiv_1.část (zip, 100 MB)

Obsahuje uživatelské příručky, které již byly zneplatněny a nahrazeny novějšími verzemi.


17. Archiv_2.část (zip, 101 MB)

Obsahuje uživatelské příručky, které již byly zneplatněny a nahrazeny novějšími verzemi.


18. User Manuals/Uživatelské příručky(EN) (zip, 9 MB)

Manuals for suppliers including registration, first steps in NEN, how to submit a bid and technical requirements. Manuály (EN) pro dodavatele obsahující registraci, první kroky v systému, podání nabídky a technické požadavky systému.20. (NOVÁ VERZE – HTML5) - příručka pro zadavatele. (pdf, 11 MB)

Nový portál zadavatele - kompletní přehled.