User manuals

01. PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE (pdf, 14 MB)

Příručka pro zadavatele obsahuje detailní popis dostupných funkcionalit systému NEN.


02. PŘÍRUČKA PRO DODAVATELE (pdf, 4 MB)

Příručka pro dodavatele obsahuje detailní popis dostupných funkcionalit systému NEN.04. REGISTRACE DO NEN (pdf, 1 MB)

Příručka obsahuje popis procesu registrace pro dodavatele a zadavatele.06. NESTANDARDNÍ STAVY (HTML5) (pdf, 1 MB)

Příručka obsahuje seznam a popis nejčastějších nestandardních stavů v systému NEN.


07. REGISTR RÁMCOVÝCH DOHOD (pdf, 4 MB)

Příručka obsahuje zavedení rámcových dohod, zadávání VZ na základě RD/RS a registr RD/RS.


08. DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM (pdf, 6 MB)

Příručka obsahuje zavedení dynamického nákupního systému, zadávání VZ v DNS a registr DNS.


09. SOUTĚŽ O NÁVRH (pdf, 4 MB)

Příručka popisuje administraci Soutěže o návrh.


10. CENTRALIZOVANÉ ZADÁVÁNÍ (pdf, 6 MB)

Příručka popisuje systém centralizovaného zadávání.


11. PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE A PRŮZKUM TRHU (pdf, 1 MB)

Příručka popisuje administraci předběžné tržní konzultace a průzkumu trhu v nové verzi NEN (HTML5).


12. SYSTÉM KVALIFIKACE A INOVAČNÍ PARTNERSTVÍ (pdf, 869 kB)

V příručce naleznete postup práce se systémem kvalifikace a inovačního partnerství.


13. ELEKTRONICKÁ AUKCE (pdf, 1 MB)

Příručka popisuje proces elektronické aukce v nové verzi.


14. EXTERNÍ ADMINISTRACE VZ (pdf, 2 MB)

Příručka popisuje proces externí administrace veřejné zakázky v systému NEN.


15. UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ NEN (pdf, 2 MB)

V příručce naleznete základní funkcionality pro zadavatele v rámci systému NEN v novém uživatelském prostředí.


16. IMPORT PROFILU ZADAVATELE (zip, 1 MB)

Import profilu zadavatele.


17. PRINCIPY PRÁCE S CERTIFIKÁTY V NEN (pdf, 1 MB)

Příručka popisuje základní principy práce s certifikáty v NEN.


18. NAPOJENÍ SPISOVÉ SLUŽBY K NEN (zip, 2 MB)

Napojení spisové služby k NEN


19. PŘIPOJENÍ INDIVIDUÁLNÍHO ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE K NEN (zip, 1 MB)

Připojení individuálního elektronického nástroje (včetně elektronických tržišť veřejné správy) k NEN