Accessibility statement

Při tvorbě webových stránek veřejné sekce NEN bylo postupováno podle vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a podle Metodického pokynu k této vyhlášce. Veškeré informace jsou tak uveřejněny ve formě, která je v souladu s touto vyhláškou o přístupnosti a její metodiky.

Pro přístup do sekce Registrace a funkce pro tvorbu statistických informací, ověření kompatibility a vyhledávání v rámci webu je nezbytné povolení Javascriptu ve Vašem internetovém prohlížeči. V rámci procesu registrace jsou využity cookies pro udržení tzv. session, proto je nezbytné povolení ukládání cookies v internetovém prohlížeči.

Publikované soubory

Vzhledem k povaze Národního elektronického nástroje se na webových stránkách mohou zobrazovat následující formáty dokumentů:

 1. pdf (Portable Document Format),
 2. PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
 3. xml (Extensible Markup Language Document), odpovídá-li veřejně dostupnému XSD schématu,
 4. fo/zfo (602XML Filler dokument),
 5. html/htm (Hypertext Markup Language Document),
 6. odt (Open Document Text),
 7. ods (Open Document Spreadsheet),
 8. odp (Open Document Presentation),
 9. txt (prostý text),
 10. rtf (Rich Text Format),
 11. doc/docx (MS Word Document),
 12. xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet),
 13. ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation),
 14. jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format),
 15. png (Portable Network Graphics),
 16. tif/tiff (Tagged Image File Format),
 17. gif (Graphics Interchange Format).
 18. zip, rar, 7z

Minimální nároky na hardware, software a internetové připojení:

Splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k Internetu.

Kontrolu kompatibility můžete provést následujícím odkazem:

Ověření kompatibility

Contact

Neustále pracujeme na zdokonalení přístupu pro osoby se zdravotním postižením, tak aby byly naše webové stránky přístupné všem uživatelům. Pokud i přesto narazíte na jakoukoli nesrovnalost, připomínku či dotaz, dejte nám prosím vědět na následující kontakt Hotline@nipez.cz

User support

Uživatelská podpora je dostupná v režimu 24/7 prostřednictvím emailu Hotline@nipez.cz, nebo prostřednictvím aplikace ServiceDesk.

V pracovních dnech od 7:00 do 18:00 hodin lze využít i telefonické podpory na čísle +420 841 888 841.